messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 215
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 214
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล RICOH IM C2000) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 234
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 239
rss_feed จ้างเหมาขุด ฝังกลบปรับเกลี่ย ขยะมูลฝอย จำนวน 3 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 275
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล Samsung SCX8240) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 237
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 15 รายการ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 226
rss_feed วัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 227
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.บ้านฝาย ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 228
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 227
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ SWING FOG รหัสครุภัณฑ์ 054-45-0001 (รหัสทรัพย์สินในระบบ 205-450718-00001) และเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ BEST FOGGER รหัสครุภัณฑ์ 054-59-0006 (รหัสทรัพย์สินในระบบ 205-590201-00001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 223
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากห้วยยาง หมู่ที่ 8 บ้านโคกทรายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 240
rss_feed จ้างเหมาซ่อมเพลาปั๊มน้ำพลัง สถานีสูบน้ำบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 255
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากห้วยยาง หมู่ที่ 8 บ้านโคกทรายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 225
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากห้วยยาง หมู่ที่ 8 บ้านโคกทรายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 243
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed จ้างเหมาจัดทำเรือไฟพร้อมตกแต่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 238
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed ซื้อน้ำดื่ม ของสำนักงาน อบต.บ้านฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 224
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 231
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 230
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 206
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง หรืองงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 215
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก ดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม ทำความสะอาด และรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ ฯลฯ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 224
rss_feed จ้างเหมาในการดูแล จัดทำ ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซด์ (Web Site) ของ อบต.บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 224
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก ดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม ทำความสะอาด และรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ ฯลฯ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก ดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม ทำความสะอาด และรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ ฯลฯ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 198
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 211
rss_feed โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากห้วยยาง หมู่ที่ 8 บ้านโคกทรายขาว แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 219
rss_feed โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากห้วยยาง หมู่ที่ 8 บ้านโคกทรายขาว แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 249
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาป้าเข็ม หมู่ที่ 4 บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 183
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแฉล้ม บุญคง - บ้านนายประหยัด แก้วประเสริฐ หมู่ที่ 8 บ้านโคกทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
rss_feed จ้างเหมาซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 199
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 185
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 186
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 163
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและสี)) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแฉล้ม บุญคง - บ้านนายประหยัด แก้วประเสริฐ หมู่ที่ 8 บ้านโคกทรายขาว แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 248
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเก่า โดยลงลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ หมู่ที่ 5 บ้านทรายขาว ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 182
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหาร และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม (อาหารว่าง 2 มื้อ) สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายทรัพย์ไพรวัลย์ โดยลงลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ สถานที่ หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 186
rss_feed ซื้อกระสอบทราย ๕๐ kg จำนวน ๕๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมสปิลเวย์อ่างห้วยยาง โดยขุดปรับพื้นสปิลเวย์ใหม่ สถานที่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกทรายขาว ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 189
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังควายนอน หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 187
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้าเรศ หมู่ที่ 4 บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 182
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนาห้วยยางใต้ หมู่ที่ 8 บ้านโคกทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 182
901 - 950 (ทั้งหมด 1021 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย