messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box ฝ่ายสภา
นายพงศกรณ์ กองมา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 093-1426425
นางสมนึก ไชยทิง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 061-2806612
นายเรืองเดช ระวังภัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 091-0250012
นางสาวพิชชาภรณ์ แข็งบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 2
โทร : 065-0055161
นายเรืองเดช ระวังภัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 3
โทร : 091-0250012
นายทองจันทร์ จันทร์คำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 4
โทร : 081-7331702
นายคูณ วรรณสาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 5
โทร : 087-1947032
นายประหยัด ภูมิภาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 6
โทร : 081-3246839
นายภูพิธนรัฐ ดีภัคตินันท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 7
โทร : 082-1685178
นางคำแว่น ไชยโสภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 8
โทร : 086-1198328

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย