องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางอรสา ขำคง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 084-8128131
(นางกิ่งแก้ว อุทุมพร)
ครู
โทร : 089-2714018
(นางจุฬารัตน์ สุปินตา)
ครู
โทร : 084-8208200
นางสมคิด มาบุญ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
(นางสาวทักษพร คำนาค)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 091-6252686


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย