messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box ฝ่ายบริหาร
ร้อยตำรวจตรีประเสริฐ เสาวภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 095-1399983
นายใฝ่ ทุมมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 086-2123284
นายปราณีย์ โจ่มาลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 097-9931423
นายเพ็ญ นามนา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 061-5177057

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย