องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box สำนักปลัด
(นางวาริณี เสาวภา)
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
โทร : 081-2833311
(นางกัลย์กมล กำยาน)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 089-2676200
(นางสุจิตรา ระวังภัย)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 097-3037383
(นางจันทรา เปี้ยจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร : 086-1193989
(จ่าเอกอนุชา กรงทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 061-3683366
(นางสาวเบญจวรรณ ภักดี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 088-3164663
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงรติพร โพธิ์จวง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 098-7501410
(นายเจษฎา เสาวภา)
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)
โทร : 090-7425058
(นางสาวดลยา กีกอง)
พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
โทร : 096-9193076


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย