messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาตรกระบิกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหนองกองแก่วฝั่งซ้าย หมูที่ 5 บ้านทรายขาว แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง รูปทรงแซมเปญ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร (ตอกเสาเข็ม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองแห้ว แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดปน่นสายโคกห้วยกลางแยกซ้าย ถึงสวนสวัสดิ์ สิทธิฤทธิ์ หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงเอ็ม หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง รูปทรงแซมเปญ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร (ตอกเสาเข็ม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองแห้ว แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง รูปทรงแซมเปญ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร (ตอกเสาเข็ม) หลัง ตชด. จุดหนองไฮ่หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโซ้ง (ต่อตัวเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านฝาย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก นาโซ้ง หมู่ที่ 1 บ้านฝาย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก นานายชูศักดิ์ หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก นาห้วยยางใต้ หมู่ที่ 8 บ้านโคกทราย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก นาตาทรง หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านใหม่-นากวาง หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายต้นเดื่อ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed โครงการขุดลอกฝายนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed โครงการขุดลอกฝายนาภูทอก หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 บ้านทรายขาว แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงน้ำปาด หมู่ที่ 8 บ้านโคกทรายขาว แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.นาบุ่ง หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ และผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 บ้านม่วง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายอ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ หมู่ที่ 4 บ้านม่วง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางลงแม่น้ำปาด หมู่ที่ 8 บ้านโคกทรายขาว แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก นาห้วยโศก หมู่ที่ 4 บ้านม่วง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมบริการประชาชน (บริเวณพิพิธภัณฑ์พญาปาด) หมู่ที่ 1 บ้านฝาย ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกกกรุง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed โครงการต่อเติมบล็อกคอนเวิร์ด ข้ามห้วยจันทร์ ถนนสายชำบุ่น - โพนทอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed โครงการต่อเติมบล็อกคอนเวิร์ด ท้ายนานายชูศักดิ์ หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพอดี ไหมบัวเขียว หมู่ที่ 6 บ้านหนองแห้ว แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าอ่างห้วยมะไฟ หมู่ที่ 4 บ้านม่วง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.ฝายกกเต่น หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed วัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed วัสดุก่อสร้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed วัสดุงานบ้านงานครัว แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed วัสดุสำนักงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๑๘๘๕ อุตรดิตถ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed รองเท้าบูทดับเพลิง MT แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.นาดอน หมู่ที่ 4 บ้านม่วง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรัพย์ไพรวัลย์ (ต่อตัวเดิม)หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชู แพงไข่ หมู่ที่ 1 บ้านฝาย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed โครงการก่อสร้างฝาย คสล.(นานายคำคล่อง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาแม่เชียงสา หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังควายนอน (ต่อตัวเดิม)บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed โครงการก่อสร้างฝาย คสล.ฝายนาพ่อแพท หมู่ที่ 4 บ้านม่วง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังควายนอน (ต่อตัวเดิม)บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดงแดง-ริมน้ำปาด หมู่่ที่ 1 บ้านฝาย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed โครงการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา และฝ้าเพดานอาคารศพด บ้านม่วงม.4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
1 - 50 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย