ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง