messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 147
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนาโซ้ง หมู่ที่ ๑ บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังบดอัดแน่น สายร้องป่าคาวพ่ออุ้ยวาท หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2564 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2564 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายโคกขอนจิก ไปบ่อขยะ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังบดอัดแน่น สายร้องป่าคาวพ่ออุ้ยวาท หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนาโซ้ง หมู่ที่ ๑ บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 190
rss_feed ซื้อถุงยังชีพ สำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัว จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 194
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว)(กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 223
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว)(สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed ซื้อถุงยังชีพ สำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัว จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed ซื้อถุงยังชีพ สำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัว จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 194
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังบดอัดแน่น สายร้องป่าคาวพ่ออุ้ยวาท หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 218
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 161
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาทรง (ต่อตัวเดิม) หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 204
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าเสือ (ต่อตัวเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 208
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังบดอัดแน่น สายโคกกกกรุง หมู่ที่ ๕ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายนาภูทอก (สวนป้าเหวี่ยง) หมู่ที่ ๙ บ้านโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 190
rss_feed ซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed ซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed จ้างเหมาบริการในตำแหน่ง แม่บ้าน เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ภารกิจตำแหน่งดังกล่าวโดยไม่มีพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานหน้าที่ภารกิจในงานดังกล่าว(รายละเอียดตามขอบเขตของงานโครงการจ้างเหมาบริการใน ตำแหน่ง แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 201
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน จำนวน ๓,๗๒๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed ซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังบดอัดแน่น สายโคกกกกรุง หมู่ที่ ๕ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 193
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล RICOH IM C2000 รหัสครุภัณฑ์ 417 63 0003 (ระบบทรัพย์สินในระบบ 401 630116 00001) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล Samsung SCX ๘๒๔๐) จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 208
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายโคกห้วยกลาง (สวนลุงแสง) ต่อตัวเดิม หมู่ที่ ๙ บ้านโพนทอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 202
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาทรง (ต่อตัวเดิม) หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 180
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าเสือ (ต่อตัวเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 194
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาทรง (ต่อตัวเดิม) หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 222
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าเสือ (ต่อตัวเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ๔ ประตู (ฟอร์ด) หมายเลขทะเบียน กข ๕๘๓๙ อุตรดิตถ์ ของสำนักงาน อบต.บ้านฝาย จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 204
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล RICOH IMC 2000) จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 201
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๘๗ ของสำนักงาน อบต.บ้านฝาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ชุดสเปรย์กันยุงตะไคร้หอม) จำนวน 15 ชุด ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 188
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องพ่นยุงแบบประดิษฐ์) จำนวน 9 เครื่อง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 183
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องพ่นยุงแบบประดิษฐ์) จำนวน 9 เครื่อง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องพ่นยุงแบบประดิษฐ์) จำนวน 9 เครื่อง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาทรง (ต่อตัวเดิม) หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 222
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าเสือ (ต่อตัวเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 263
rss_feed จ้างเหมา ขุด ฝังกลบ ปรับเกลี่ย บ่อทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 3 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านฝาย จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 205
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ และจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 208
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐษน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่าง วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 214
rss_feed เหมาบริการบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผน การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั้ง ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๗๔ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 211
801 - 850 (ทั้งหมด 1021 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย