messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนองปฏิบัติหน้าที่เปิด-ปิด ที่ทำการ อบต. ,ห้องประชุม ,และเก็บกุญแจสำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณรอบที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติงานจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-LAASและระบบ e-GP และงานซ่อมบำรุงและรักษาต่าง ๆ ตลอดจนการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานขับรถยนต์ ส่วนกลาง ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเช็คสภาพรถ แก้ไขขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในด้านการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติงานจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-LAASและระบบ e-GP และงานซ่อมบำรุงและรักษาต่าง ๆ ตลอดจนการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเหมาในการดูแล จัดทำ ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ (Web Site) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานงานการเจ้าหน้าที่ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพและงานคุ้มครองผู้บริโภค (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพและงานคุ้มครองผู้บริโภค (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ (กองส่งเสริมการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพและงานคุ้มครองผู้บริโภค (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ (กองส่งเสริมการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดงแดง-ริมน้ำปาด กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูฏรังตามสภาพพื้นที่ หมู่่ 1 บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาเหล่าใต้ แยกขวา กว้าง 3 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดงแดง-ริมน้ำปาด กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูฏรังตามสภาพพื้นที่ หมู่่ 1 บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาเหล่าใต้ แยกขวา กว้าง 3 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดงแดง-ริมน้ำปาด หมู่่ที่ 1 บ้านฝาย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อวัสดุสำนังาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแอร์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 1885 อุตรดิตถ์ ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 1885 อุตรดิตถ์ ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 80-9935 อุตรดิตถ์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างจ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการราย นางสอง อ่อนศรี บ้านเลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน ๑ หลัง ราย นางปราณี วงษ์จักร ที่อยู่บ้านเลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
501 - 550 (ทั้งหมด 1021 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย