messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed เหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของ อบต.บ้านฝาย (กองคลัง) จำนวน 3 เครื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านม่วง จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองแห้ว จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed ซื้อถุงยังชีพ สำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัว ในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed ซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย ตามอาคารบ้านเรือนและที่รับรองขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอยไปทำลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารที่ทำการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed จ้างเหมาบริการใน ตำแหน่ง ขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจัดตกแต่งรถขบวนแห่พร้อมทำความสะอาด ในโครงการงานบุญข้าวจี่ หมู่ที่ 3 ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ทุ่งนาภูช้างน้อย หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 137
rss_feed จ้างเหมาบุคคลสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลบ้านฝาย ประจำปี 2565 จำนวน 1,777 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed ซื้อถังขยะยางรถยนต์ พร้อมขาตั้งและฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.บ้านฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.บ้านฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาห้วยแล้ง หมู่ที่ 4 บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาห้วยแล้ง หมู่ที่ 4 บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายนาปลาซิว หมู่ที่ 7 บ้านชำบุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 109
rss_feed ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ขับรถกระเช้าไฟฟ้าตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถกระเช้าไฟฟ้า หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed จ้างเหมาบริการรายเดือนบุคคลภายนอกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ประเภทพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed จ้างเหมา ขุด ฝังกลบ ปรับเกลี่ย บ่อทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 3 บ่อ ดังนี้ 1. บ่อทิ้งขยะมูลฝอย ม.6 บ้านหนองแห้ว 2. บ่อทิ้งขยะมูลฝอย ม.8 บ้านโคกทรายขาว และ 3. บ่อทิ้งขยะมูลฝอย ม.9 บ้านโพนทอง ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9935 อต จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 1885 ของสำนักงาน อบต.บ้านฝาย จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาห้วยแล้ง หมู่ที่ 4 บ้านม่วง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed วัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล) จำนวน 2 รายการ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รับรองขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอยไปทำลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม - 31 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1087 ของสำนักงาน อบต.บ้านฝาย จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 160
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมของเดิมที่ชำรุด ให้พร้อมในการปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed จ้างเหมาบริการรายเดือนบุคคลภายนอกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
651 - 700 (ทั้งหมด 1021 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย