องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ยกเลิกเชิญชวนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.บ้านฝาย โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างกำแพงกันดินซอยบ้านนายหนุน ทองมา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 538
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายร้องน้ำพุ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 584
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาหนองก่าม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 526
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างพนังป้องกันตลิ่ง คสล.(ทางข้ามไปศาลปู่ตา)ลำห้วยพังงา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 565
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาอีเข็ม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 560
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาฮิ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 546
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูนาบ้านเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านชำบุ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 571
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและต่อเติมซิ้งล้างจานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 490
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูนาบ้านเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านชำบุ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 520
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านพร้อมฝาปิด (สายทางบ้านนายเรือง แก้วสอง-เข้าในหมู่บ้านต่อตัวเดิม)ตอนที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 410
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ และต่อเติมซิ้งค์ล้างจาน อบต.บ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 440
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.สายภูนาบ้านเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 517
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยสุดใจ (ซอยบ้านป้าเดช) หมู่ที่ 4 บ้านม่วง ด้วยวิธีประกว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 427
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (สายจากบ้านนายสุบิน อองกุลนะ - บ้านนายใฝ่ ทุมมา) หมู่ที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 424
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยบ้านนายหนุน ทองมา - บ้านนายจเลิน ขาวขันธ์ หมู่ที่ 4 บ้ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 443
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายนาเหล่าใต้ หมู่ที่ 4 บ้านม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 433
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายรัศมี พาพิมพ์ - บ้านนายนวล เกตุอินทร์ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 442
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (สายจากบ้านนายเทศ ทาต่อย - บ้านนายอำนาจ อองกุลนะ) หมู่ที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 434
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายสุทิน กรงทอง - บ้านนายคำ กองตา หมู่ที่ 4 บ้านม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 488
1 - 20 (ทั้งหมด 74 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย