องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรมงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2566 [30 ตุลาคม 2566]
จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 [5 กันยายน 2566]
โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" [31 มีนาคม 2566]
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) [29 มีนาคม 2566]
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย [6 กุมภาพันธ์ 2566]
เชิญชวนให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ขอความร่วมมือเข้าทำแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [1 กุมภาพันธ์ 2566]
เชิญชวนให้ผู้ที่มารับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ขอความร่วมมือเข้าทำแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [1 กุมภาพันธ์ 2566]
รับมอบเกียรติบัตรรับรอง การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร และใบประกาศเกียรติคุณรับรองผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ระดับน่าอยู่ยั่งยืน [30 มกราคม 2566]
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 [13 ตุลาคม 2565]
มอบป้ายโครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565 [21 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 62 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย