องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
เชิญชวนให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ขอความร่วมมือเข้าทำแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [1 กุมภาพันธ์ 2566]
เชิญชวนให้ผู้ที่มารับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ขอความร่วมมือเข้าทำแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [1 กุมภาพันธ์ 2566]
รับมอบเกียรติบัตรรับรอง การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร และใบประกาศเกียรติคุณรับรองผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ระดับน่าอยู่ยั่งยืน [30 มกราคม 2566]
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 [13 ตุลาคม 2565]
มอบป้ายโครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565 [21 กันยายน 2565]
มอบเกียรติบัตรเเก่นายบรรเริม บุญญาวงษ์ [14 กันยายน 2565]
โครงการรณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE [24 สิงหาคม 2565]
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเเละส่งเสริมการใช้สมุนไพรในผู้สูงอายุ ปี พ.ศ.2565 [23 สิงหาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [18 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา​ 12 สิงหาคม 2565 [12 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 57 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย