info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 157
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ประกาศมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ประจำปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
photo ประกาศ เรื่อง การ"ปิดป่า"โดยห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ฯ และป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file แจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
photo รู้แล้วรีบเลิกบุหรี่ เลิกบุหรี่..เลิกได้วันนี้ ต่อชีวิตยืนยาว poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.บ้านฝาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.บ้านฝาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
1 - 20 (ทั้งหมด 73 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-online