องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกคร
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้อนเรียน/ร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
find_in_page ขอเชิญชวนผู้รับบริการผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์"งานบุญข้าวจี่ประจำปี2565" poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายเข้าแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยเเรกประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file สู้ทุก "วิกฤติ" มีประกันโควิดไว้อุ่นใจ แต่ต้องดูเงื่อนไขให้ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แนะนำบริโภคยุคดิจิทัลกับปัญหาซื้อสินค้าอุปกรณ์สื่อสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
1 - 20 (ทั้งหมด 110 รายการ) 1 2 3 4 5 6