messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ขอเชิญชวน เที่ยวชมงานประเพณี บุญข้าวจี่ ตำบลบ้านฝาย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
รายงานการเงิน ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายชื่ผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันเด็กเเห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
เชิญชวนให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ทำแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
เชิญชวนให้ผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ทำแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
1 - 20 (ทั้งหมด 198 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย