messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สัญลักษณ์หน่วยงาน

การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 4 บ้านม่วง อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076 E-mail : saraban@banfaisao.go.th www.banfaisao.go.th facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
แผนที่หน่วยงาน

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย