ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง