ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาเหล่าใต้ ฝั่งซ้าย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง