ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทรัพย์ไพรวัลย์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง