องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
play_arrow การจัดการความรู้ (KM)
insert_drive_file คู่มือความก้าวหน้าในสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
insert_drive_file องค์ความรู้ตอบคำถามภาษีง่ายๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file องค์ความรู้พัสดุใหม่ล่าสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file คู่มือ ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file หลักเกณฑ์การลา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file คู่มือ ตัวอย่างเอกสารค้ำประกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file องค์ความรู้การขับขี่รถให้ปลอดภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 417
insert_drive_file องค์ความรู้การพิมพ์หนังสือราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
insert_drive_file องค์ความรู้ลาให้ถูก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file คู่มือ ตัวอย่างรหัสครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
insert_drive_file คู่มือ ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file องค์ความรู้ประกันสังคมน่ารู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359
insert_drive_file ขอมีบัตรประจำตัวรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
insert_drive_file คู่มือ วินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file องค์กรคามรู้การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file คู่มือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
insert_drive_file คู่มือ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
insert_drive_file องค์กรความรู้เรื่องกัญชง กัญชา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย