องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
thumb_up แบบฟอร์ม-ต่างๆ
description หนังสือภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
description หนังสือภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
description คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน/บุคคล/รับรองเวลาการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 418
description แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 433
description คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
description แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1949
description แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 410
description แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย