messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
play_arrow คำสั่ง-งานบริหารบุคคล
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหน้าที่ภายใน ทุกกอง ของ อบต.บ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 390
กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อพิจารณาประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญษจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 390
คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 401
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 420
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 393
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 410
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 408
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 396
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย