องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
play_arrow ข้อบัญญัติงบประมาณ
find_in_page ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
find_in_page ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
find_in_page ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประการศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 399
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 372
insert_drive_file ประกาศรายงนงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 405
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 386
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 390
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 430
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย