องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
play_arrow รายงานการประชุมสภา2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
28 ธันวาคม 2564
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายครั้งแรก วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 96
13 สิงหาคม 2564
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 78
2 สิงหาคม 2564
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 72
23 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 73
19 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 74
9 มิถุนายน 2564
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 74
15 กุมภาพันธ์ 2564
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 74
8 กุมภาพันธ์ 2564
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 75
17 ธันวาคม 2562
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 16 ธันวาคม 2562 poll โดย : ประชาสัมพันธ์ เปิดอ่าน : 370
16 สิงหาคม 2562
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 15 สิงหาคม 2562 poll โดย : ประชาสัมพันธ์ เปิดอ่าน : 377
6 สิงหาคม 2562
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 5 สิงหาคม 2562 poll โดย : ประชาสัมพันธ์ เปิดอ่าน : 382
19 มิถุนายน 2562
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 15 สิงหาคม 2561 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 408
17 มิถุนายน 2562
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 14 มิถุนายน 2562 poll โดย : ประชาสัมพันธ์ เปิดอ่าน : 362
9 เมษายน 2562
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 9 เมษายน 2562 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 389
1 เมษายน 2562
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 1 เมษายน 2562 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 377
8 กุมภาพันธ์ 2562
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 368
7 สิงหาคม 2561
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 7 สิงหาคม 2561 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 364
23 กรกฎาคม 2561
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 23 กรกฏาคม 2561 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 388
12 มิถุนายน 2561
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 12 มิถุนายน 2561 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 374
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย