ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง รูปทรงแซมเปญ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร (ตอกเสาเข็ม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองแห้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)