ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง รูปทรงแซมเปญ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร (ตอกเสาเข็ม) หลัง ตชด. จุดหนองไฮ่หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)