ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง รูปทรงแซมเปญ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร (ตอกเสาเข็ม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองแห้ว