ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง รูปทรงแซมเปญ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร (ตอกเสาเข็ม) หลัง ตชด. จุดหนองไฮ่หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่