ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโซ้ง (ต่อตัวเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านฝาย