ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก นาตาทรง หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง