ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างฝาย คสล.(นานายคำคล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง