ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ อบต.บ้านฝาย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง