ชื่อเรื่อง : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอินเทอร์เน็ตตำบลและการให้บริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย

ชื่อไฟล์ : 5LJnsheTue91512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้