messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
รับมอบเกียรติบัตรรับรอง การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร และใบประกาศเกียรติคุณรับรองผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ระดับน่าอยู่ยั่งยืน
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใบประกาศเกียรติคุณรับรองผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ สามารถผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานและเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับมอบเกียรติบัตรทั้งหมด 10 แห่ง ในการนี้ ร้อยตำรวจตรีประเสริฐ เสาวภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรรับรอง การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร และใบประกาศเกียรติคุณรับรองผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ระดับน่าอยู่ยั่งยืน ในครั้งนี้ด้วย
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย