messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
มอบป้ายโครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30น. ร้อยตำรวจตรีประเสริฐ เสาวภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.บ้านฝาย หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 8 เเละเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ได้ส่งมอบป้ายโครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565 ให้กับผู้พิการ ตำบลบ้านฝาย จำนวน 2 ราย ได้เเก่นางปราณี วงษ์จักร หมู่ที่ 1 เเละ นางสาวทอง ทาต่อย หมู่ที่ 8 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการตำบลบ้านฝาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยได้โดยสะดวกเเละเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงความปลอดภัยเเละถูกสุขอนามัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ตลอดจนได้ให้กำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย