องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดืิอน ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 12 เดืิอน ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดืิอน ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1