messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
แผนดำเนินงาน ปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 399
แผนยุทธศาสตร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 393
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 530
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 412
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดืิอน ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 421
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 12 เดืิอน ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 383
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 402
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดืิอน ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 401
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย