องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
folder ประกาศกิจการสภา
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
photo ประกาศอำเภอน้ำปาด เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo ประกาศอำเภอน้ำปาด เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย