องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
play_arrow คู่มือ-ระเบียบ
insert_drive_file คู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 464
insert_drive_file การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 418
insert_drive_file ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 417
insert_drive_file พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 411
insert_drive_file พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 396
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 506
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย