องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview33

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกเชิญชวนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.บ้านฝาย โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview202
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาอีเข็ม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview601
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาหนองก่าม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview582
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายร้องน้ำพุ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview635

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรมงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2566 [30 ตุลาคม 2566]
จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 [5 กันยายน 2566]
โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" [31 มีนาคม 2566]
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) [29 มีนาคม 2566]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook

ช่องทางติดต่อทาง Line

ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ประจำปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย


folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
find_in_page การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview131
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview266
find_in_page มาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview350× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย