ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านฝาย