อบต.บ้านฝาย ยินดีต้อนรับ
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
เมนูหลัก (Main)
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ภาพกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสารสนเทศ
ลิงค์กรมส่งเสริมฯ
ที่ตั้ง อบต
เว็บไซต์เดิม
ผู้บริหาร/สภา
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ข้อมูลบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุข
เอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนสามปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ เอกสารให้ความรู้
คู่มือ ระเบียบ
บริการ online
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียนออนไลน์
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV รายละเอียด (13 ตุลาคม 2558) 2
ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อ กล้องวงจรปิด (CCTV) รายละเอียด (13 ตุลาคม 2558) 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายละเอียด (13 ตุลาคม 2558) 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง ประกาศผลการดำนเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการปรับปรุงระบบประปาหอถุงสูง หมู่ 5 บ้านทรายขาว รายละเอียด (13 ตุลาคม 2558)
แบบปร.5 และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) รายละเอียด (13 ตุลาคม 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชื่อสายทาง บ้านชำบุ่น(ตอนที่ 2 ) หมู่ที่ 7 ต.บ้านฝาย จ (13 ตุลาคม 2558) 1

ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายยินดีต้อนรับ (1 ภาพ)
วิดีโอกิจกรรม(youtube)

เพลงมาร์ชกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย(28 มิถุนายน 2558)

หนังสือราชการกรม
ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศ
ลิงค์กรมส่งเสริมฯ
แนะนำผู้บริหาร
(นายแบงค์ เนตรขันทอง)
นายก อบต.บ้านฝาย
(นายนาวฤทธิ์ ทองย้อย)
ปลัด อบต.บ้านฝาย
ระบบ online
กรมส่งเสริมฯ
ลิงค์น่าสนใจ
ทต.น้ำปาด
อบต.เด่นเหล็ก
อบต.แสนตอ
google